Mitä haluaisit Korttelitalolle?

Toteutimme kesällä kyselyn millaista ohjelmaa ja toimintaa toivotte Korttelitalolle. Saimme kymmeniä vastauksia, lämmin kiitos!